Karli Fjorina, nekadašnji predsednik i glavni izvršni rukovodilac
kompanije Hewlett-Packard, gostovala je na američkoj TV mreži CBS i
razgovoru sa novinarima otkrila pet načela (po njenim rečima –
lekcija), koje je naučila za vreme svog boravka na čelu HP-a.

Evo tih načela (lekcija):  (Dalje)