U pitanju je sajt sa knjigama na engleskom jeziku (uglavnom). Može se svašta naći, pa i knjige, ovo je za kolege sa inženjerskog menadžmenta važno, koje su navedene u predmetima Novac i bankarstvo, Međunarodne finansije i Portfolio menadžment. Takođe bih preporučio kolegama da pronađu i pogledaju magazin Harvard Business Review koji izlazi mesečno a postavlja se na sajt, a i članke koje objavljuje Harvard Business School.

Link:

http://gigapedia.org/