Karli Fjorina, nekadašnji predsednik i glavni izvršni rukovodilac
kompanije Hewlett-Packard, gostovala je na američkoj TV mreži CBS i
razgovoru sa novinarima otkrila pet načela (po njenim rečima –
lekcija), koje je naučila za vreme svog boravka na čelu HP-a.

Evo tih načela (lekcija):

1. Vođe stvaraju nešto novo

Rukovođenje predstavlja ostvarivanje prihvatljivih rezultata, u
zavisnosti od poznatih uslova i ograničenja. Želja za promenama mora biti
jača od želje kompanijskih struktura (koja je prirodna) za zadržavanjem
statusa kvo, tako da vodeći rukovodioci moraju imati podršku većine
zaposlenih. Kada sam 1999. godine došla na čelo HP-a zatekla sam
okamenjenu kompaniju koja se plašila promena i koja je zaboravila svoje
početke kada je bila jedan od inovatora i predvodnika tehnološke
revolucije. Hewlett-Packard više nije bio među 25 najinventivnijih
svetskih kompanija, a reklamni slogan "HP-ov način" (HP Way) korišćen je
ne da bi poboljšao rezultate kompanije, već da bi sprečio promene i
uticaj novih ideja. Promene su bile neminovne, tako da sam tražila od
naših inženjera da budu inventivniji. Do 2004. godine uspeli smo da
razvijemo veliki broj patenata, a u vreme mog odlaska, HP se vratio među
prve tri vodeće kompanije na listi kompanija-inovatora.

2. Rukovodilac ne sme da bude zaljubljen u svoje delo

Previše toga je rečeno o mom iskustvu u marketingu. Naravno, bavila sam
se marketingom i prodajom, ali imam iskustva i u skoro svakom drugom
odeljenju koje postoji u velikoj kompaniji. Iako formalno nemam tehnološko
obrazovanje, smatram da je cilj tehnologije da služi korisnicima, a zatim
da ostvaruje zaradu i profit. Tehnološki rukovodioci ponekad zaborave na
korisnike, kao što se to krajem devedesetih godina prošlog veka desilo u
HP-u. To je i bio razlog za naše nazadovanje, koje je poprimilo
dramatičan tok. (Fjorina je 1976. diplomirala srednjovekovnu istoriju i
filozofiju na univerzitetu Stanford. Magistrirala je na poslovnoj školi
Robert H. Smit Univerziteta Merilend i Sloan School univerziteta MIT, a na
rukovodeće mesto u HP-u došla je sa mesta predsednika ogranka Global
Service Provider Business kompanije Lucent Technologies. Taj ogranak je za
vreme njenog rukovođenja zarađivao više od 20 milijardi dolara
godišnje)

3. Konkurencija zahteva donošenje rizičnih odluka

Promene donose rizik koji uvek izgleda realniji od poslovnih rizika koji
mogu nastati ako promena ne bude. Rukovodioci moraju da budu spremni da u
pravo vreme donose odluke, koliko god one izgledale teške. To obično
znači da moraju da sagledaju teškoće i rizike pre nego što oni postanu
očigledni svima. HP-ova kupovina kompanije Compaq je bila opšte
kritikovana, iako mnogi u prvi mah nisu shvatili značaj te odluke. Ipak,
promene koje su se dešavale na svetskom tržištu zahtevale su da
preduzmemo taj korak, uz sav rizik koji takva odluka nosi, kako bi ponovo
zauzeli vodeću poziciju na tržištu.

4. Etika je važna

U poslovanju se često toleriše ponašanje koje je na ivici
prihvatljivog. Kaže se da je to potrebno da bi se ostvarili rezultati, a
kao izgovor se navodi da takvo ponašanje nije izričito nedozvoljeno.
Ipak, takvi potezi deluju razarajuće po kompaniju. Otkazi zaposlenima koji su prekršili norme ponašanja u poslovanju predstavljaju neke od
najvažnijih odluka koje sam ikada donela.

5. Dvadeset prvi vek pripada znanju

Dvadeset prvi vek zahteva drugačije sposobnosti nego što je to bilo u
20. veku, a konkurentnost američkih kompanija nije nešto što treba
shvatiti olako.Moramo realno da sagledamo stanje našeg obrazovnog sistema
i investiramo u njegovu transformaciju. Istovremeno, iako globalizacija
donosi izvesne tegobe američkim radnicima, moramo da priznamo da su naša
bezbednost i prosperitet značajno uvećani zahvaljujući trudu velikog
broja ljudi širom sveta koji doprinose uspehu globalne ekonomije. Moramo
da priznamo da SAD duguju za svoj uspeh velikom broju osoba koje su imale
želju i motiv da dođu u našu sredinu i izgrade bolji život za sebe i
svoje porodice.

Karli Fjorina se nalazila na čelu kompanije Hewlett-Packard od jula 1999.
godine do februara 2005. godine kada je zbog neslaganja sa ostalim
članovima Upravnog odbora HP-a oko plana daljeg razvoja kompanije bila
prinuđena da podnese ostavku. Boravak Fjorine na čelu HP-a, obeležila je
pre svega kupovina kompanije Compaq Computer vredna 21 milijardu dolara.